Selecteer een pagina

de betrokken burger

Voelt zich gehoord en begrepen!

Neem contact met ons op

Bel: 076 – 20 45 880
E-mail: hallo@debetrokkenburger.nl

Neem contact met ons op:

Bel: 076 – 20 45 880
E-mail: hallo@debetrokkenburger.nl

Betrek inwoners bij duurzame thema's

Laten we eerlijk zijn. Burgerparticipatie kan soms zinvoller. De Betrokken Burger gelooft dat wederzijds begrip tussen inwoners en gemeente beter kan. Daarom werken wij als participatiebureau samen met gemeenten aan oprechte participatie.

Wij richten ons op duurzame thema’s zoals de energietransitie of klimaatadaptatie. Tijdens de participatie zoeken we naar verschillen tussen stakeholders, maar ook naar overeenkomsten die verbinden. Een groter draagvlak voor jouw duurzame projecten begint bij een persoonlijk gesprek met al jouw inwoners. 

Betrek je inwoners bij ideeën en besluitvorming

Burgerparticipatie doe je omdat het nodig (of maatschappelijk gewenst) én verstandig is. Je wilt de inwoners van je gemeente betrekken bij jouw duurzame project. Misschien wil je meer en andere ideeën op tafel te krijgen, of misschien wil je mogelijke weerstand vroeg signaleren en dit (samen) oplossen. Als inwoners zich gehoord voelen, voelen ze zich betrokken. En betrokken burgers denken constructief mee en worden ambassadeur van de gezamenlijke oplossingen.

Tegelijkertijd weet je dat een open gesprek voeren soms lastig is. Wat gaan inwoners allemaal vinden? Hoe houden we grip op de reacties? Gelukkig heb je ons: De Betrokken Burger. Wij weten dat oprechte aandacht voor de meningen en emoties van de inwoners zowel inhoud als draagvlak oplevert.

Onze uitgangspunten

Betrokken burgers

Betrokkenheid zorgt voor draagvlak. Inwoners worden ambassadeurs.

w

Betere besluiten

Door elkaar echt te begrijpen worden er betere besluiten genomen, wat leidt tot beter beleid.

Geen gedoe

Wij helpen je van strategie tot uitvoer, van techniek tot communicatie. Wij begeleiden de dialoog, hoe veel deelnemers ook maar mee willen doen.

De Betrokken Burger gaat verder dan anderen

Onze aanpak is erop gericht om alle inwoners (van tien tot duizenden) met elkaar in gesprek te brengen. Als professionele tafelvoorzitter  begeleiden we het gesprek van hoor tot wederhoor naar wederzijds begrip en gezamenlijk resultaat. Dat gaat veel verder dan de meeste participatie-programma’s die zich beperken tot een enkele enquête of een online meeting.

Samen met jou werken we aan goede burgerparticipatie. Jij krijgt alle relevante aspecten op tafel en houdt grip op het gesprek. Inwoners worden met echte aandacht gehoord en begrepen. Zo kom je samen tot de best mogelijke oplossingen en krijg je draagvlak en acceptatie.

De Betrokken Burger heeft een unieke aanpak ontwikkeld, die zowel online en offline in te zetten is. We stimuleren deelnemers om aan het open gesprek deel te nemen. Door gerichte open vragen te stellen en door steeds alle meningen en emoties terug te koppelen voelen deelnemers zich serieus gehoord en begrepen. Deelnemende inwoners hebben alle tijd en ruimte om hun eigen inbreng te verwoorden en op die van anderen te reageren zonder dat ze overschreeuwd worden door dominante deelnemers (zoals dat bij ‘klassieke’ buurthuis-avonden gebeurt).

Deze manier is prettig. Ik hou helemaal niet van grootschalige bijeenkomsten waar de grote schreeuwers en negatievelingen aan het woord komen. Maar met deze aanpak kan iedereen zijn eigen inbreng leveren en kan alle inbreng gelijkelijk behandeld en gewogen worden.”

Deelnemer participatietraject duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame thema’s

De Betrokken Burger werkt met verschillende gemeenten en organisaties in Nederland aan communicatie en participatie rondom duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van inwoners bij duurzame thema’s als de energietransitie en aardgasvrij wonen, afvalinzameling, biodiversiteit, duurzaam vervoer en klimaatadapatie.

Iedereen kan meedoen

Een participatietraject is uitdagend. Daarom zorgen wij voor de techniek én denken het proces uit. Maar we dagen jouw inwoners en stakeholders ook uit om actief mee te denken. Er is aandacht voor iedere individuele deelnemer aan de andere kant van het scherm. Pas als je inwoner zich echt gehoord voelt, gaat hij constructief bijdragen aan het traject. Iedereen die aan het traject deelneemt, krijgt daarom de ruimte om zijn verhaal te delen.

Wat levert dit de gemeente op?

  • Groot bereik: Je maakt het inwoners makkelijk omdat ze zowel offline als online mee kunnen doen.
  • Betere besluiten: Een echt en open gesprek zorgt voor idee-vorming, onderbouwing en weloverwogen besluitvorming.
  • Gemak: Jij hoeft zelf niets op te zetten of te regelen, al hou je wel de regie in eigen hand.
  • Bruikbare input: Door de combinatie offline + online ontvang je meer kwantitatieve en verdiepende respons.​
  • Zekerheid: Je haalt begeleiding van professionals in huis met tientallen jaren ervaring.
  • Grip: Wij kanaliseren, modereren en monitoren alle reacties en emoties, zonder losse eindjes.
N

Groter bereik

Je maakt het inwoners makkelijk omdat ze zowel offline als online mee kunnen doen.

N

Betere besluiten

Een echt en open gesprek zorgt voor idee-vorming, onderbouwing en weloverwogen besluitvorming.

N

Gemak

Jij hoeft zelf niets op te zetten of te regelen, al hou je wel de regie in eigen hand.

N

Bruikbare input

Door de combinatie offline + online ontvang je meer kwantitatieve en verdiepende respons.

N

Zekerheid

Je haalt begeleiding van professionals in huis met tientallen jaren ervaring.

N

Grip

Wij kanaliseren, modereren en monitoren alle reacties en emoties, zonder losse eindjes.

Wie zit er achter De Betrokken Burger?

De Betrokken Burger is een initiatief van Code C en Facilitating Company.

Neem contact met ons op

Bel: 076 – 20 45 880
E-mail: hallo@debetrokkenburger.nl