Selecteer een pagina

de betrokken burger

Participatiebureau voor duurzame projecten

Beëindiging initiatief 

Participatie en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn Facilitating Company en Code C in 2021 een initiatief gestart onder de naam De Betrokken Burger. In een gezamenlijke aanpak voor participatie bij duurzame vraagstukken bundelden we onze kennis, kunde en ervaring om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen.

In een jaar met brainstormsessies, opdrachten, aanbestedingen en ronde tafel bijeenkomsten hebben we kunnen sparren, leren en ontdekken en hebben we mooie resultaten gerealiseerd voor- en met onze relaties.

In onze samenwerking hebben we ook geleerd dat we beiden sterker zijn vanuit de overtuiging en focus op de kracht van de eigen propositie. Wij hebben ervaren dat de meerwaarde niet zit in het ontwikkelen van het gezamenlijke merk De Betrokken Burger maar in samenwerking vanuit zelfstandigheid in verbondenheid. En dat is wat Code C en FC zullen blijven doen zonder hieraan het merk De Betrokken Burger te verbinden.

Code C Communicatie

Code C Communicatie is gespecialiseerd in communicatie op het gebied van duurzaamheid. ‘Als Code C vinden wij dat we nú actie moeten ondernemen willen we in een groene, gezonde en schone wereld leven. Door bewustwording te creëren op kleine en grote schaal en direct tot actie aan te zetten, maken we samen van duurzaamheid – niets speciaals – iets heel normaals’ is hun devies.

Facilitating Company

Wij realiseren draagvlak voor verandering door het faciliteren van een transparante participatie-aanpak met alle stakeholders tegelijkertijd. We ontwerpen en begeleiden (hybride) dialogen waarin alle betrokken stakeholders met elkaar in gesprek gaan om te komen tot maximaal draagvlak voor een gezamenlijke oplossingsrichting.

Claire Dekkers

Communicatieadviseur

Frans van Rheenen

Participatieadviseur